Đời Tựa Sợi Đàn - Life On A String

Đời Tựa Sợi Đàn - Đời Tựa Sợi Đàn: Phim nói về 1 ông lão mù bị 1 lời nguyền, ông phải đi tìm 1000 sợi dây đàn Banjo mới phá được lời nguyền này. Sau 60 năm ông đã tìm được 1000 dây đàn, nhưng liệu lời nguyền thật sự được giải
Đạo diễn: Chưa cập nhật
Diễn viên: Chưa cập nhật
Thể loại: Tâm lý - lãng mạng
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
Thời lượng: 110 phút
Năm phát hành: 1992

Đời Tựa Sợi Đàn - Life On A String

Đời Tựa Sợi Đàn - Đời Tựa Sợi Đàn: Phim nói về 1 ông lão mù bị 1 lời nguyền, ông phải đi tìm 1000 sợi dây đàn Banjo mới phá được lời nguyền này. Sau 60 năm ông đã tìm được 1000 dây đàn, nhưng liệu lời nguyền thật sự được giải...