Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm - New Mad Monk 2014

Phim kể về những năm tháng Tế Công xuống trần gian tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh. Bộ phim này hoàn toàn khác với 3 phần trước đó của HOẠT PHẬT TẾ CÔNG (khác công ty đầu tư sản xuất)
Đạo diễn: Chưa cập nhật
Diễn viên: Chưa cập nhật
Thể loại:
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
Thời lượng: 60 phút
Năm phát hành: 2014

Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm - New Mad Monk 2014

Đây là một phiên bản Tế Công hoàn toàn mới, không phải là phần tiếp theo của 3 phần Hoạt phật Tế công trước.
Phim kể về những năm tháng Tế Công xuống trần gian tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh. Bộ phim này hoàn toàn khác với 3 phần trước đó của HOẠT PHẬT TẾ CÔNG (khác công ty đầu tư sản xuất)